- Vi har gitt kundene en enklere og tryggere hverdag

For å møte kravene kundene har til profesjonalitet, måtte Greif Sæther, daglig leder i rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS AS, endre måten han tenkte og drev bedriften sin på. - For oss ble løsningen å sette kundefokus og profesjonalisering i system sammen med de andre partnerne i FLOW Group, sier han.

Publisert 3. aug. 2021

Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS spurte seg selv og kollegaene: Når byggene blir mer komplekse og de tekniske fagene krever solid kompetanse og faglig innsikt, også i gråsonene mellom fagene, hva er da viktigst for kundene?

- De profesjonelle kundene ønsker først og fremst trygghet og en enklere hverdag uten for mange å forholde seg til. De forventer at kompetansen og systemene våre er på plass. Jeg opplevde at vi ikke var godt nok rustet til å møte kravene til profesjonalitet som markedet stiller, sier Greif.

Erkjennelsen førte til store endringer i måten å tenke og jobbe på. Tre år, én fusjon og tre bedriftsetableringer senere er han ikke i tvil om at å skifte kurs var nødvendig og riktig.

Bedriften var sårbar

- Fridén VVS som jeg eide og var daglig leder for, fusjonerte med nabobedriften i Trondheim, Midt-Norge VVS, i 2016. Både Håvard Hildrum, som var daglig leder i Midt-Norge VVS, og jeg var enige om at vi ble en bedre leverandør for kundene våre om vi slo bedriftene våre sammen. Sammen etablerte vi FLOW Trøndelag VVS AS, forteller Greif.

Samtidig med fusjonen gikk Greif og Håvard sammen med flere andre bedrifter rundt i landet om å etablere det teknisk tverrfaglige partnerskapet FLOW Group.

- Vi opplevde at bedriftene våre var sårbare alene og uten å ha gode systemer i bunnen. Det er krevende å drive virksomheten og å ha ansvar for alle medarbeiderne og familiene deres. Hva om jeg eller andre nøkkelpersoner fikk en stein i hodet?

FLOW Group er et svar på kravene de profesjonelle kundene har til en enklere hverdag, ett kontaktpunkt for tekniske fag, oppdatert kompetanse og systemer for prosjektgjennomføring, drift og ledelse.

Investerer i kompetanse

- Har vi ikke god nok kompetanse, er vi rett og slett ute av markedet, mener Greif.

Gjennom opplæringsprogrammene i FLOW Akademiet er kurs og opplæring satt i system og gjennomføres for både medarbeidere og ledere kontinuerlig.

- Mye av pengene vi tjener i bedriften, investerer vi i kompetanse. Først må vi trygge medarbeiderne våre, slik at de kan gjøre en god jobb for kundene våre. Å ha god faglig kompetanse, å være oppdatert på de nyeste produktene og løsningene og å være dyktige på prosjektgjennomføring gir kundene våre den tryggheten de trenger, fortsetter Greif.

Selv deltar Greif på kursene sammen med medarbeiderne når det er mulig. For som han sier, hvis ikke jeg selv deltar, hvordan kan jeg ellers lede og sørge for at bedriften jobber i tråd med oppdatert kunnskap, løsninger og systemer?

- Mye av pengene vi tjener i bedriften, investerer vi i kompetanse.
Greif Sæther

Å utveksle erfaringer og lære av hverandre på tvers av fag er høyt prioritert i FLOW Group. Derfor samles lederne jevnlig i videomøter og over bordet. Gode IT-systemer som støtter alt arbeid med prosjekter og kunder gir verdifulle data som grunnlag for gode beslutninger.

Det handler om ledelse

- Det handler til syvende og sist om ledelse. Når alt kommer til alt er det jeg som leder som har ansvaret for hvor godt vi lykkes i bedriften. Det krever at jeg har innsikt, også på detaljnivå, slik at vi tar de riktige valgene. Jeg bruker helt klart mest tid på ledelse, sier Greif.

Som leder har han fått på plass systemet for ISO 9001-sertifiseringen for både bedriftene i FLOW Group og egen bedrift.

- Jeg kaller det en kundeorientert ISO-sertifisering, fordi vi kontinuerlig jobber med å sette i system hva kunden forventer av kvalitet og hva vi faktisk leverer, sier Greif.

Han får stadig bekreftelser på at fokuset på profesjonalisering og systemer er viktig for kundene. Dette er systemer som også nye FLOW Business Partnere, bedrifter som vil knytte seg til FLOW Group, får ta i bruk. Verdifullt for alle tekniske entreprenører innenfor VVS, klima og elektro.

Teksten fortsetter etter bildet.

Lederrollen er viktig i FLOW Group.

Tett kontakt med kundene

Greif liker å ha utstrakt kundekontakt, og er inne i mange av prosjektene som FLOW Trøndelag VVS jobber med. I tillegg er han styremedlem i FLOW Group.

Han startet som læregutt i rørleggerfaget i 1978. Rørleggermesteren har gått gradene hos ulike rørleggerbedrifter, hos grossist og leverandørleddet. Engasjementet for rørleggerfaget og skapertrang førte Greif inn i styrene til rørleggerkjedene Rørkjøp og deretter mange år i styret i Varme & Bad.

- Som styremedlem var jeg med på å legge grunnlaget for det som er dagens Varme & Bad. Men, det er vanskelig å lykkes i proffmarkedet for en tradisjonell kjede. Proffmarkedet handler mye om relasjoner, kompetanse og prosjektgjennomføring, det kunne ikke kjedene hjelpe min bedrift nok med.

Greif synes kjedene generelt i dag er for mye forbrukerfokuserte, og for mye opptatt av innkjøp og priser, fremfor å bli skikkelig gode på drift for å skape konkurransekraft i B2B segmentet.

Bruker lite tid på innkjøp

- I FLOW Group har vi valgt å bruke lite tid på innkjøp, i motsetning til mange kjeder. Vi bruker heller energi på å bli god på å gjennomføre prosjekter og skape gode kundeopplevelser. Vi kjøper varer fra trygge og gode leverandører som gjør oss sikre på produktene. Flere aktører fokuserer på priser, men det er hvor monteringsvennlige produktene er som gjelder i det store bildet. Det er alltid timer bransjen sprekker på, forteller Greif.

Leverandørforhandlingene gjør FLOW Group raskt unna hvert andre år, mens hovedavtalene med de viktigste leverandørene gjennomgås hvert halvår for korrigering. Denne prioriteringen mener Greif at FLOW-partnerne helt klart tjener på.

- Jeg kaller det en kundeorientert ISO-sertifisering, fordi vi kontinuerlig jobber med å sette i system hva kunden forventer av kvalitet og hva vi faktisk leverer.
Greif Sæther

Gode IT-systemer som håndterer alle henvendelser, kalkulasjon til komplette overleveringer gir verdifull innsikt og kunnskap om et prosjekt fra A til Å. FLOW Group har valgt å ta i bruk IT-systemet Cordel fullt ut, slik at verdifull innsikt og læring ikke blir borte på veien.

Fulle ordrebøker

I dag er FLOW Trøndelag VVS en solid rørentreprenør med 45 medarbeidere, et budsjett på 90 mill. kroner og fulle ordrebøker de neste seks månedene. Greif Sæther og kollega Håvard Hildrum etablerte en egen klimaavdeling i 2018, og ekspanderer nå videre og søker en fremoverlent daglig leder til den nye elektrosatsningen til FLOW i Trøndelag.

- Det har vært en spennende og morsom reise, Et betydelig antall timer er lagt ned i arbeidet. Det som har gjort dette mulig, er at vi i FLOW Group har laget systemene vi trenger for å være profesjonelle og konkurransedyktige, forteller Greif.

Nå søker FLOW Group nye tekniske entreprenører til å bli FLOW Business Partnere over hele landet.

En FLOW Business Partner får eksklusivitet i et geografisk område innen sitt fagområde, tilgang på systemer for kompetanseutvikling, marketing, drift og ledelse, og et stort faglig og forpliktende nettverk.

- Å være med i en kjede er for uforpliktende og har for mye fokus på markedsføring overfor privatkunder og innkjøp.

Å selge bedriften sin til større aktører gir liten lokal råderett og for lite markedsorientering lokalt. I FLOW Group beholder partnerbedriftene sin suverenitet. Derfor er FLOW Group det perfekte valget for oss, sier Greif.

Publisert
3. aug. 2021


Relaterte saker:

FLOW Svartisen VVS: Vellykket prosjekt på NAF sitt nye bilverksted i Bodø

Rørleggerbedriften FLOW Svartisen VVS AS sin Bodø-avdeling ferdigstilte i august sitt første store oppdrag på NAF sitt nye bilverksted i Olav V gate i Bodø. - Nå søker vi flere rørleggere, gjerne kvinner, sier daglig leder og rørleggermester Stig Einar Mork.
Les mer

FLOW Bredesen Elektro er operative i Arendal.

Mandag 2. august startet FLOW Bredesen Elektro opp i Arendal. Fra før er FLOW Group representert med to datterselskap i Arendal, FLOW Bredesen VVS og FLOW Bredesen Klima, og er nå komplett med alle de tre tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) i Agder-regionen, noe som bidrar til å skape et attraktivt og spennende faglig miljø for både kunder og medarbeidere.
Les mer

Rørlegging og snekring - det beste fra to fag

Rørleggermester og daglig leder Stig Einar Mork trenger flere rørleggere for at FLOW Svartisen VVS skal kunne vokse videre i Meløy og Salten. - Vi må tenke nytt, og har begynt å utdanne rørleggerne våre selv.
Les mer

Gjør energitiltak for fremtiden med T-RØR.

Vi har tatt turen til Sør - Inntrøndelag Høgskolelag også kalt SKOFO. Her finnes både fjell og fjord, og lurer du på hva et kulturlandskap er, bare se ut vinduet. Jorder og enger grenser til skog og sjø på alle kanter. De har internatkapasitet til 115 elever, og i snart 120 år har de satt sitt preg på bygda Skogn. Skolen består nå av til sammen 3 bygg.
Les mer

ISO-sertifiseringer ingen skrivebordsøvelse hos FLOW Trøndelag VVS

- Fornøyde kunder og lønnsomme prosjekter krever at vi har levende systemer som vi hele tiden forbedrer, sier daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS. Nå er bedriften både resertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.
Les mer

Rens av gulvvarmerør: Nytt, viktig, lønnsomt

– Jeg ble overrasket over hvor mye smuss og avleiringer som hadde hopet seg opp i rørsystemet, forteller Astor Åsjord fra Engavågen i Meløy. FLOW Svartisen VVS tok oppdraget med rens av rørene og installering av energieffektiv varmepumpe.
Les mer

Bygger profesjonelt nettverk for tekniske fag

- Det er stor etterspørsel etter bedrifter som kan ta hånd om byggeprosessen på tvers av fag fra start til slutt. Vi ser at de profesjonelle kundene ønsker å forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig hos rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim.
Les mer

God driv i vårt 10. driftsår - men vi vil videre!

T-Rør AS i Levanger startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Nå i vårt 10. driftsår er vi fornøyd med utviklingen - Men vi vil videre!
Les mer

Flying start for ny elektroentreprenør i Trøndelag

Nils Godtfred Bjørnerud og Roger Tørset solgte seg inn som team da FLOW Group søkte etter leder til sin nye elektrosatsning i Trøndelag. - Vi hadde ikke gått i gang med å bygge opp en ny elektroentreprenør uten en solid aktør som FLOW Group i ryggen.
Les mer

Kreativt under koronaen hos FLOW Trøndelag VVS

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år.
Les mer

Lamarkgården sparte over 60% strøm med varmepumpen

De 20 husstandene i Lamarkgården midt i Ørnes sentrum reduserte strømforbruket med over 60% etter at FLOW Svartisen VVS installerte en ny varmepumpeløsning i bygget. At besparelsen ble så stor overrasket Robert Ueland, styreleder i sameiet.
Les mer

Arne Morten har jobbet 40 år med 3 generasjoner Svensen

9. juni var det 40 år siden Arne Morten Strøm hadde sin første arbeidsdag hos rørleggerbedriften Ragnar Svensen AS i Stavanger. Gjennom 5 tiår i et marked som har endret seg mye, har han opplevd tre generasjonsskifter med farfar, far og nå sønn, Roar Svensen, som leder.
Les mer

- Det vi trengte for å møte markedet fant vi ikke i de tradisjonelle rørleggerkjedene

Daglig leder Daniel Vibstad i rørleggerbedriften Vibstad VVS kom til et punkt da han innså at tradisjonelle kjeder ikke kunne hjelpe med det som skulle til for å møte kravene kundene stiller. - Vi fant det vi lette etter i FLOW Group.
Les mer

Tok grep for å komme til forhandlingsbordet med de profesjonelle kundene

Joakim Arnesen (38), daglig leder i FLOW Meisingset VVS, har vært med på en spennende reise i et marked som har endret seg mye på kort tid. - Vi måtte snu måten vi tenker på for å nå frem til de større profesjonelle kundene. Da kom vi til forhandlingsbordet, forteller han.
Les mer

De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv

- Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset (51) i FLOW Group.
Les mer